Hostel 2 Kroki

hostel@2kroki.com.pl

Hostel 2 Kroki

hostel@2kroki.com.pl

Hostel 2 Kroki

hostel@2kroki.com.pl

Hostel 2 Kroki

hostel@2kroki.com.pl

Przed dokonaniem rezerwacji bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją w/w Regulaminu.

Rezerwacji pokoju możecie Państwo dokonać drogą mailową lub telefoniczną:

Tel: +48 780 545 303

e-mail: hostel@2kroki.com.plRegulamin Rezerwacji i Najmu pokoju w Hostelu 2 Kroki ul. Tadeusza Korsaka 6/29 w Warszawie

1. Postanowienia ogólne
a. Niniejszy Regulamin Rezerwacji i Najmu pokoju w Hostelu 2 Kroki określa zasady, na których następuje rezerwacja i wynajem pokoju.
b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu Klient akceptuje warunki Regulaminu.

2. Rezerwacja
Rezerwację można dokonać w trybie: wysyłając e-mail lub telefonicznie.

3. Płatność
a Zaliczka w wysokości 30% wartości zamówienia przelewem na rachunek bankowy Właściciela hostelu.
b. Pozostałą kwotę za pobyt klient wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy, ewentualnie przelewem na rachunek bankowy najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu rozpoczęcia pobytu.
Jeśli płatność nie zostanie uznana na rachunku bankowym w tym czasie, należy przesłać e-mailem potwierdzenie dokonania przelewu.


4. Anulowania i zmiana rezerwacji

a. Anulowanie rezerwacji na 14 dni przed terminem przyjazdu - Klientowi przysługuje prawo do zwrotu 50% wpłaconej wcześniej zaliczki. Przy anulacji w terminie poniżej 14 dni przed deklarowanym przyjazdem Klient ponosi koszty wpłaconej zaliczki tj. 30% zamówienia. Należna kwota zostanie zwrócona przez Właściciela hostelu przelewem bankowym na konto w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawiadomienia o rezygnacji.
b. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

5. Warunki najmu

a. Doba hotelowa w naszym hostelu rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego. Istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb Klienta w zależności od dostępności pokoju.
b. W przypadku chęci przedłużenia pobytu przez Klienta w pokoju poza umówiony okres najmu, Klient proszony jest o kontakt telefoniczny. Będzie to możliwe w zależności od dostępności pokoju.
c. Klient może korzystać z pokoju jedynie w celach mieszkaniowych.
d. Klient zobowiązuje się do poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 i nie organizowania w tym czasie głośnych i uciążliwych spotkań lub imprez w pokoju.


6. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

a. Odbiór kluczy do pokoju następuje w miejscu i godzinie ustalonej wcześniej z Właścicielem hostelu.
W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Właściciela hostelu.
b. W przypadku zakwaterowania w godzinach nocnych tj. od 23:00 do 07:00 do kwoty należnej za wynajem dolicza się kwotę 50 zł.
c. Warunkiem zakwaterowania jest uregulowanie należności za okres najmu oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
d. Klienci będący pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających nie zostaną wpuszczeni do hostelu.

7. Zasady korzystania z pokoju w hostelu
a. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać pokoju osobom trzecim; pokój nie może być zamieszkany przez większą ilość osób niż zgłoszoną w rezerwacji.
b. W pokoju nie można przebywać ze zwierzętami.
c. W pokoju obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, natomiast palenie dozwolone jest na tarasie.
d. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych.
e. Klient obowiązany jest powiadomić Właściciela hostelu o wystąpieniu wszelkiego rodzaju uszkodzeniach lokalu, zniszczeniach bądź brakach przedmiotów wyposażenia, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.


8. Odpowiedzialność za szkody

a. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się hostel, w pokoju oraz w wyposażeniu hostelu. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia wszelkich szkód.
b. Klient zobowiązany jest do zapłaty czynszu za pełny okres wynajmu liczony do daty przywrócenia pokoju do stanu pierwotnego.
c. W przypadku zgubienia kluczy od pokoju Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 220 zł.
d. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.